Wat is uitdeuken zonder spuiten?

Uitdeuken zonder spuiten, is de techniek waarmee lichte parkeerschade, hagelschade en andere kleine deukjes verwijderd kunnen worden zonder daarbij de originele lak van een auto aan te tasten. De deuk wordt er met beleid uit "gemasseerd". Hiervoor wordt gebruik gemaakt van speciaal gereedschap die het mogelijk maakt voor de uitdeuker om achter de deuk te komen. Dit proces verwijdert ieder spoor van de deuk. Afhankelijk van het aantal deuken is uw auto snel klaar. Een paar deukjes is nooit meer dan een uurtje werk. Een vervangende auto hoeft er dus niet aan te pas te komen.

Een grafische voorstelling van het proces: